2016 m. lapkričio 29 d., antradienis

Warhammer 40k Kill Team


Planeta Rikyo.
Kosmoso vilkų žvalgybos patrulio raportas.

Vieta: Planeta Rikyo
Tikslas: Ištirti apleista bazę dėl įtartinos nežinomu pajėgų veiklos.
Misijos pradžia: 11.30

Misijai skirtos pajėgos:
Vadas Hakon'as, ginkluotas plazminių pistoletų.
2x vilkai su plazminiais šautuvais.
7x vilkai su šautuvais.
Misijai buvo skirtas pakankamas kiekis Krak granatų.

Vilkų desantai buvo nuleisti netoli apleistos bazės, priartėjus prie bazės buvo pastebėtos 3 dėžės su nežinomu turinių.
Grupei artėjant prie dėžių, iš slėptuvių buvo atidengta ugnis. Žvalgybos grupė pateko į Tau imperijos gausesnio būrio pasalą. Nepaisant priešo ugnies 1 dėžę pavyko paimti. Vilkų grupė dėl sutelktos priešo ugnies buvo priversta atsitraukti. Žuvo 1 desantas, 5 sužeisti (4 iš jų sunkiai). Priešo nuostoliai mažiausiai 3 kariai.

Vilkai bando brautis į bazę.

Atsitraukus iš pasalos vietos, desantininkai vadavietes paprašė atsiusti pastiprinimą ir papildomu atsargų. Dėl pastiprinimo vadaviete davė neigiamą atsakymą, bet pažadėjo atsiūsti atsargų.

Hakonas pasiėmė 4-is sveikus karius  ir išvyko į sutartą vietą pasiimti atsargų, likę 4-i kariai gydėsi žaizdas stovykloje.
Vos pasirodžius Hakono desantininkams sutartoje vietoje,  vilkus atakavo skaitlingas Imperijos gvardijos karių būrys, įtariama jie buvo paveikti chaoso ir tapo eretikais.
Susidūrimo metu, vilkų vadas Hakonas ėmėsi iniciatyvos ir asmeniškai nušovė 1 gvardietį, o kita gvardietį nukovė kardo smūgiais, bet netrukus pats buvo sužeistas ir turėjo atsitraukti. Likę vilkai kovėsi narsiai, nukovė dar du gvardiečius ir su krak granata sunaikino vaikščiojanti tanką. Tik dėl priešo kiekybinio pranašumo mūšio laukas atiteko eretikams, atsargų gauti nepavyko. Susidūrimo metu vienas desantininkas žuvo, 4 buvo sužeisti (1-as iš jų sunkiai).

Eretikai gvardiečiai.

Moment of glory.

Negavus atsargų, Hakonas surinko savo būrį ir nutarė trauktis į evakuacijos vietą, operacijos toliau tęsti nebuvo galimybių. Evakuacijos vietoje buvo aptikti 5-i priešiškai nusiteikę desantininkai, manoma paveikti chaoso. Buvo nutarta eretikus sunaikinti vietoje ir veržtis į evakuacijos vietą. Atakos metu Hakonas asmeniškai kardo smūgiais nukovė ant motociklo sėdinti eretikų lyderį, likusius priešus nukovė desantininkai. Susidūrimo metu 3-is vilkų desantininkai buvo nesunkiai sužeisti.

Ratuotas eretikas.

Vilkų būrys sėkmingai evakavosi iš Rikyo planetos.

Operacijos rezultatai:
2x desantininkai žuvo.
8x sužeisti, įskaitant Hakona. Visi pasveiko.

Nukauta arba sužeista apytiksliai 12-a priešo karių ir 1-as vaikštantis tankas.

Kosmoso vilkas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą